Política de qualitat


L’Institut Bernat el Ferrer disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’INS Bernat el Ferrer és:

 • A l’Institut Bernat el Ferrer s’ha inclòs la Qualitat en la seva filosofia i estratègia.
 • L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:
  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i les famílies, així com dels usuaris dels serveis que presta el centre.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a Institut d’Educació Secundària.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut per tal d’assegurar un excel·lent nivell de satisfacció.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
 • El compromís amb la qualitat afecta l’Institut en la seva totalitat i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu en vetllarà i en facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de que disposi.

Scroll to Top