Política de qualitat


Política integrada

L’Institut Bernat el Ferrer disposa d’un sistema integrat que inclou les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 45001:2018 i UNE-EN ISO 14001:2015 i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

A l’institut Bernat el Ferrer s’ha inclòs la qualitat, la seguretat i salut al treball i la gestió ambiental en la seva filosofia i estratègia. 

 • L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:
  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i les famílies, així com dels usuaris dels serveis que presta el centre i els seus grups d’interès
  • Vetllar pel compliment de les normatives i requisits legals que afectin a l’institut
  • Afavorir la participació del grups d’interès realitzant consultes telemàtiques i presencials
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà de l’Institut per tal d’assegurar un excel·lent nivell de satisfacció.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
  • Potenciar el coneixement de la tecnologia per adaptar-se a l’evolució de la societat.
  • Preveure actuacions per minoritzat els riscos laborals a la feina diària dels treballadors i vetllar per la seva seguretat i salut en l’àmbit del treball.
  • Reduir i prevenir la contaminació ambiental controlant els impactes ambientals de les nostres activitats i millorant de forma contínua les pràctiques ambientals que es porten a terme a l’institut.
  • Treballar per acostar-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment en l’àmbit mediambiental.
  • Formar els diversos sectors de la comunitat educativa perquè siguin conscients de les mesures de seguretat que cal tenir quan s’usa internet, de la responsabilitat personal en l’ús dels aparells i del respecte als drets de les altres persones.
 • Aquests compromisos afecten l’institut en la seva totalitat i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu en vetllarà i en facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de que disposi.
Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad