Missió, visió i valors de l’Institut


Missió de l’institut

L’Institut Bernat el Ferrer som un centre educatiu d’ensenyament secundari que té com a missió aconseguir que els alumnes esdevinguin persones responsables i autosuficients per assumir les tasques que hagi fixat la societat i el món laboral i acadèmic, afavorir el desenvolupament personal, cultural, i assegurar un comportament cívic, social i professional.

Visió

L’Institut Bernat el Ferrer volem ser un centre que respongui a les necessitats i a les demandes que formula la societat del segle XXI. Volem que el nostre alumnat sigui competent en el domini de la llengua anglesa, sàpiga gestionar la informació per a la construcció del seu coneixement utilitzant les noves tecnologies com a eina de treball, tingui les habilitats necessàries per treballar en equip i tingui les competències per desenvolupar la seva formació al llarg de la vidaVolem ser un Institut de prestigi en l’entorn on s’ubica i ben valorat per la societat. Un Institut en progrés i millora constant on la innovació i la qualitat són un referent permanent.

Valors

Els valors propis del centre són:

  1. Centrar el protagonisme de l’acció educativa en l’alumnat.
  2. Afavorir la convivència per desenvolupar un entorn d’estudi i treball adequat
  3. Fomentar la innovació metodològica, tecnològica per preparar l’alumnat per una societat en constant canvi i per una formació permanent.
  4. Formar al professorat perquè pugui adaptar-se a les noves situacions educatives.
  5. Implicar a les famílies ja que són un element imprescindible en l’acompanyament de l’aprenentatge de l’alumnat
  6. Col·laborar amb l’entorn per assegurar la màxima connexió de l’institut amb el territori.
  7. Col·laborar amb les empreses per establir relacions que ens afavoreixin mútuament.

Scroll to Top