Què són els Màsters d’FP o Cursos d’especialització en FP?

Els Màsters de formació professional o també coneguts com a cursos d’especialització d’FP són estudis que permeten ampliar els teus coneixements i millorar les habilitats adquirides prèviament en un cicle formatiu d’FP.

Els cursos d’especialització, igual que els cicles d’FP, són cursos oficials vàlids en tot el territori nacional. Actualment existeixen 18 cursos d’especialització homologats pel Ministeri d’Educació i Formació, pertanyents a 8 famílies professionals.

La seva durada varia entre 300 i 720 hores i pot incloure un mòdul de formació en el lloc de treball.

Al nostre centre disposem de 3 cursos d’especialització: el de “Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual“, el de “Intel·ligència Artificial i Big Data” i més recentment el de “Robòtica Col·laborativa“.

Què necessito per accedir-hi?

Els cursos d’especialització són accessibles a les persones interessades que estiguin en possessió dels títols que donen accés als cursos d’especialització per a la formació professional definits en els reials decrets fundacionals de cadascun d’ells i que poden consultar-se en l’apartat Necessito accedir a cada Curs .

Per a accedir a un curs d’especialització de formació professional, haurà de formalitzar la sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

La sol·licitud, que està disponible per al procés de preinscripció, es presenta juntament amb els documents acreditatius en el centre desitjat. No s’acceptaran sol·licituds tardanes. La falsedat o el frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preregistre donarà lloc a la nul·litat dels drets de prioritat corresponents.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals?

Les persones que hagin obtingut el certificat que acrediti la realització d’un curs d’especialització poden treballar en empreses i institucions dels sectors corresponents.

Requisits d’accés

Hi ha tres cursos d’especialització als quals es pot accedir amb títols d’FP de grau mitjà: Implementació de Xarxes 5G, Fleca i Brioixeria Artesanals, i Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics. La resta de títols és necessari disposar d’un títol de grau superior de les famílies professionals similars al del curs d’especialització que es vulgui impartir.

Places disponibles

Les places per cada curs d’especialització varia segons l’institut que ho imparteix. També pot variar depenent l’any, però no solen haver-hi més de 20 places per curs d’especialització.

Quin preu tenen els cursos d’especialització?

Els preus dels cursos d’especialització poden variar molt depenent el centre i si aquest és públic o privat. Normalment, hi ha dos preus, el preu de la matrícula i el preu del material, sent bastant accessibles els cursos en centres públics.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad