El dret a la protecció de dades personals en l’educació

Les dades personals són aquelles que permeten identificar o fer identificable a una persona física, com el nom, el cognom, el DNI, el correu electrònic, el número de telèfon, la imatge, etc. Aquestes dades són objecte de tractament per part de diferents agents, com les administracions públiques, les empreses, les entitats o les persones particulars.

El tractament de les dades personals ha de respectar els principis i els drets establerts per la normativa vigent, tant a nivell europeu com espanyol i català. Així, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) de l’Estat espanyol i la Llei de Garantia dels Drets Digitals a Catalunya (LGDDC) de la Generalitat de Catalunya regulen els aspectes essencials de la protecció de dades personals.

En l’àmbit educatiu, el tractament de les dades personals té una especial rellevància, ja que afecta tant els alumnes com els docents, els pares i mares, el personal no docent i les entitats col·laboradores. Així, les dades personals es tracten per a finalitats com la gestió acadèmica, la comunicació, l’orientació, l’avaluació, la investigació, la innovació, la formació, la prevenció de riscos, la seguretat, etc.

El dret a la protecció de dades personals implica que els interessats han de ser informats sobre el tractament de les seves dades, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. A més, el tractament de les dades personals ha de complir els requisits de licitud, finalitat, minimització, exactitud, limitació, integritat i confidencialitat.

Per a més informació sobre el dret a la protecció de dades personals en l’educació, es pot consultar la pàgina web derechoendigital.com, on es troben articles, recursos, notícies i enllaços relacionats amb aquest tema.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad