FPO

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (IFCD0210)

Informàtica i comunicacions

NO QUEDEN PLACES LLIURES EN EL CURS ACTUAL

Com inscriure’s?

Per inscriure’t has d’accedir al procés de preinscripció mitjançant el següent enllaç:

Titulació

Estudiant aquest estudi obtindràs un certificat de professionalitat IFC154_3: Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (RD 1087/2005, de
16 de setembre).

Dirigit a totes aquelles persones que desitgen formar-se i obtenir l’acreditació oficial corresponent.

Nivel de qualificació professional: 3.

Competència general

Desenvolupar documents i components de programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, i duent a terme la seva verificació, documentació i implantació.

Entorn professional

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposen d’infraestructura de xarxes d’intranet,
internet o extranet a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica, exercint el seu treball tant per compte propi com per compte d’altri.

Sectors productius

Està present sobretot al sector serveis, però de fet es troba a tots els sectors productius, ja que l’activitat té com a objectiu distribuir informació de manera tant
interna com externa a l’organització en la qual s’exerceix l’activitat. A més, està present als tipus d’empreses següents:
Empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web.
Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet.
Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la gestió.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3820.1017 Programadors/ores d’aplicacions informàtiques.
3814.1010 Tècnics/tècniques del web. Programador/a web. Programador/a multimèdia.

Durada i horari

El començament de les classes serà el dia: 09/01/2024.

Durada: 590 hores.

Horari: Matins

Requeriments per accedir al cicle formatiu

  • Títol de Batxillerat.
  • Certificat de professionalitat de nivell (3).
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  • Prova aprovada per a accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Important!, és necessari que estiguis inscrit/a en el SOC per a poder realitzar-ho

Relació de mòduls professionals

MF0491_3: Programació web en l’entorn client (180 hores).
● UF1841: Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marques (60 hores).
● UF1842: Desenvolupament i reutilització de components de programari i multimèdia mitjançant llenguatges script (90 hores).
● UF1843: Aplicació de tècniques d’usabilitat i accessibilitat en l’entorn client (30 hores).
MF0492_3: Programació web en l’entorn servidor (240 hores).
● UF1844: Desenvolupament d’aplicacions web en l’entorn servidor (90 hores).
● UF1845: Accés a dades en aplicacions web de l’entorn servidor (90 hores).
● UF1846: Desenvolupament d’aplicacions web distribuïdes (60 hores).
MF0493_3: Implantació d’aplicacions web en entorns d’internet, intranet i extranet (90 hores).
MP0391: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (80 hores).

Informació completa del curs

Més informació a

fpo@bernatelferrer.cat

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad