FPO

Operacions de gravació i tractament de dades i documents. (ADGG0508)

Administració i gestió

Com inscriure’s?

Per inscriure’t has d’accedir al procés de preinscripció mitjançant el següent enllaç:

Titulació

Estudiant aquest estudi obtindràs un certificat de professionalitat ADG306_1 Operacions de gravació i tractament de dades i documents.

Dirigit a totes aquelles persones que desitgen formar-se i obtenir l’acreditació oficial corresponent.

Nivel de qualificació professional: 1.

Competència general

Realitzar operacions de gravació de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Entorn professional

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en petites, mitjanes i grans empreses, públiques i privades, tant per compte propi com aliena, en les àrees de muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial, en l’àmbit del Reglament de Baixa Tensió (RBT), depenent, si és el cas, funcional i jeràrquicament d’un superior, i podent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior.

Sectors productius

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d’administració.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Operadors/as–gravadors/as de dades en ordinador.
  • Auxiliar d’oficina.
  • Auxiliar d’arxiu.
  • Operador/a documental.
  • Auxiliar de digitalització.

Durada i horari

El començament de les classes serà el dia: 09/01/2024.

Durada: 440 hores.

Horari: Matins.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

Important!, és necessari que estiguis inscrit/a en el SOC per a poder realitzar-ho, però no s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Relació de mòduls professionals

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 horas).

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación (150 horas).

  • UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (60 horas).
  • UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo (50 horas).
  • UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos (40 horas).

MF0971_1: (Transversal) Reproducción y archivo (120 horas).

  • UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (60 horas).
  • UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60 horas).

MP0110: Mòdul de pràctiques no laborals d’Operacions de gravació i tractament de dades i documents. (80 hores.

Informació completa del curs

Més informació a

fpo@bernatelferrer.cat

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad