CFGS (Grau Superior)

Desenvolupament d’aplicacions web (DAW)

Informàtica i comunicacions

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web, i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, complint els criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat.

Vídeo explicatiu del cicle formatiu DAW i les pràctiques d’empresa

Titulació

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’aplicacions web Aquesta titulació permet:

 • Accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Àmbit professional

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi o aliè, portant a terme les seves funcions en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Principals ocupacions i llocs de treball

Les ocupacions i llocs de treball més habituals són:

 • Programador o programadora web
 • Programador o programadora Multimèdia.
 • Desenvolupament de aplicacions en entorns Web

Durada i horari

Durada

Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’ institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Tindràs la possibilitat de fer la Formació Professional en modalitat FP Dual. Això et permet treballar el segon curs a una empresa que col·labora amb nosaltres mentre et treus el cicle formatiu. Acabaries el cicle i tindries experiència laboral; tot en dos anys!

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Possibilitat de fer modalitat 3 x 2 (2 cicles en 3 anys)

Aquest cicle es pot realitzar en aquest centre amb la modalitat 3 x 2, és a dir, realitzar els cicles de (Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX) i Desenvolupament d’aplicacions web (DAW) en 3 anys, estalviant 1 any en total i obtenint les dues titulacions.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà.

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Implantació de sistemes operatiusPrimer
2Gestió de bases de dadesPrimer
3Programació bàsicaPrimer
4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informacióPrimer
5Entorns de desenvolupament Segon
6Desenvolupament web en entorn clientSegon
7Desenvolupament web en entorn servidorSegon
8Desplegament d’aplicacions webSegon
9Disseny d’interfícies webPrimer
10Formació i orientació laboralPrimer
11Empresa i iniciativa emprenedoraPrimer
12Projecte desenvolupament d’aplicacions webSegon
13Formació en centres de treballSegon

Empreses col·laboradores

Possibilitat de realitzar un intercanvi a Alemanya (Erasmus +)

Els alumnes de primer i segon curs de sistemes microinformàtics i xarxa, tenen l’opció de realitzar un intercanvi amb alumnes d’un institut d’Alemanya situat a Rosenheim. Si vols saber més informació, pots visitar la secció d’Erasmus del nostre centre.

Guies d’alumnat

DAW1https://drive.google.com/file/d/1gLkooTAPNnG2TDr24fqxy7HpeM7zrjkw/view?usp=drive_link
DAW2https://drive.google.com/file/d/1cwereROcD0ZeMOVbjEJ6QeNp5LfZ23gI/view?usp=drive_link

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d’informàtica

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad