CFGS (Grau Superior)

Automatització i robòtica industrial (ARI)

Electricitat i electrònica

Titulació

Tècnic o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial.

Vídeo explicatiu del cicle formatiu SMX i les pràctiques d’empresa

Aquesta titulació permet

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses, públiques i privades, relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral amb les següents ocupacions i llocs de treball:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

Durada i horari

Durada

Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’ institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Tindràs la possibilitat de fer la Formació Professional en modalitat FP Dual. Això et permet treballar el segon curs a una empresa que col·labora amb nosaltres mentre et treus el cicle formatiu. Acabaries el cicle i tindries experiència laboral; tot en dos anys!

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCursHoresContingut
1Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulicsPrimer132Automatització elèctrica cablada Automatització pneumàtica i electropneumàtica Automatització hidràulica i electrohidràulica
2Sistemes seqüencials programablesPrimer132Instal·lació i muntatge de PLC’s Programació de PLC’s Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
3Sistemes de mesura i regulacióPrimer99Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament Sistemes de regulació automàtica Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
4Sistemes de potènciaPrimer132Configuració d’instal·lacions elèctriques Màquines elèctriques Electrònica de potència
5Documentació tècnica en automatització i robòtica industrialPrimer99Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
6Sistemes programables avançatsSegon66Sistemes avançat de control industrial Sensors avançats
7Robòtica industrialSegon99Configuració de robots industrials Programació de robots industrials Manteniment de robots industrials Servo accionaments
8Comunicacions industrialsSegon132Estructures i protocols de comunicacions industrials Sistemes de control i supervisió de processos Xarxes industrials Sistemes d’accés remot a processos industrials
9Integració de sistemes d’automatització industrialSegon99Integració i sistemes d’automatització industrial Muntatge, programació i ajust dels sistemes Posada en marxa dels sistemes d’automatització Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
10Informàtica industrialPrimer99Equips, xarxes locals i entorn Web Programació d’equips i sistemes industrials
11Formació i orientació laboralPrimer99Incorporació al treball Prevenció de riscos laborals
12Empresa i iniciativa emprenedoraSegon66Empresa i iniciativa emprenedora
13Projecte d’automatització i robòtica industrialSegon66Projecte d’automatització i robòtica industrial
14Formació en centres de treballSegon350 
15Mòdul dual en automatització i robòtica industrialSegon330 

Projecte destacat d’alumnat que ha cursat aquest grau

Projecte SESAI curs 18-19: https://www.youtube.com/watch?v=fHPOqSk7cWg

Possibilitat de realitzar un intercanvi a Alemanya (Erasmus +)

Els alumnes de primer i segon curs de sistemes microinformàtics i xarxa, tenen l’opció de realitzar un intercanvi amb alumnes d’un institut d’Alemanya situat a Rosenheim. Si vols saber més informació, pots visitar la secció d’Erasmus del nostre centre.

Guies d’alumnat

ARI1https://drive.google.com/file/d/1y0cCOGw6DTVb060-z_VsfO40Jd6ezohU/view?usp=drive_link
ARI2https://drive.google.com/file/d/1qhBuCOHB8fzn34FUW6SNpw6AKinCWHon/view?usp=drive_link

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762, pregunta per un professor del departament elèctric.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad