CFGS Assistència a la direcció (AD)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en assistència a la direcció, i aprendràs a assistir a la direcció i d’altres departaments en les activitats d’organització i representació de l’entitat, fer les funcions administrativa i documental o gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, entre d’altres.

Titulació

Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Assistir a la direcció i a altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar les tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant sota les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.

Àmbit professional

Les ocupacions i els llocs més rellevants són:

 • Assistent personal
 • Assistent de direcció
 • Secretari/a de direcció
 • Assistent de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos humans
 • Administratius en les Administracions i Organismes públics

Durada i horari

Durada
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL.

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Possibilitat de fer modalitat 3 x 2 (2 cicles en 3 anys)

Aquest cicle es pot realitzar en aquest centre amb la modalitat 3 x 2, és a dir, realitzar els cicles d’Administració i finances (AF) i Assistència a la direcció (AD) en 3 anys, estalviant 1 any en total i obtenint les dues titulacions.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Comunicació i atenció al clientprimer
2Gestió de la documentació jurídica i empresarialprimer
3Procés integral de l’activitat comercialprimer
4Recursos humans i responsabilitat social corporativaprimer
5Ofimàtica i procés de la informacióPrimer
6Anglèsprimer
11Formació i orientació laboralprimer
7Segona Llengua estrangerasegon
8Protocol empresarialsegon
9Organització d’esdeveniments empresarialsSegon
10Gestió avançada de la informaciósegon
12Projecte d’assistència a la direcciósegon
13Formació en centres de treball.Segon

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762, pregunta per un professor del departament d’administratius.

Scroll to Top