CFGS Administració i finances (AF)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en administració i finances, i aprendràs a organitzar i portar a terme l’administració i la gestió de personal, les operacions econòmiques i financeres i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Titulació

Tècnic o tècnica superior en administració i finances. Aquesta titulació permet:

  • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
  • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
  • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Organitzar i portar a terme l’administració i la gestió de personal, les operacions econòmiques i financeres i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com en el privat, segons la grandària i l’activitat de l’empresa o l’organisme, i d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent.

Àmbit professional

Sector econòmic d’una empresa gran, mitjana o petita, d’àmbit públic o privat, i organismes públics, com ara bancs privats i públics, caixes d’estalvi, corporacions i institucions de crèdit i financeres, assegurances, serveis financers prestats a les empreses, activitats d’informació sobre la solvència de persones i empreses i la gestió de cobraments, assessoria jurídica, fiscal i gestoria, servei d’auditoria comptable, econòmica i financera i assessorament i informació sobre l’organització, la gestió i el control empresarial.

Durada i horari

Durada
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL.

Horari

  • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
  • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Possibilitat de fer modalitat 3 x 2 (2 cicles en 3 anys)

Aquest cicle es pot realitzar en aquest centre amb la modalitat 3 x 2, és a dir, realitzar els cicles d’Administració i finances (AF) i Assistència a la direcció (AD) en 3 anys, estalviant 1 any en total i obtenint les dues titulacions.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

  • Alumnes amb batxillerat.
  • Mitjançant la prova d’accés.
  • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Comunicació i atenció al clientprimer
2Gestió de la documentació jurídica i empresarialprimer
3Procés integral de l’activitat comercialprimer
4Recursos humans i responsabilitat social corporativaprimer
5Ofimàtica i procés de la informacióPrimer
6Anglèsprimer
12Formació i orientació laboralprimer
7Gestió de recursos humanssegon
8Gestió financerasegon
9Comptabilitat i fiscalitatSegon
10Gestió logística i comercialsegon
11Simulació empresarialsegon
13Projecte d’administració i financesSegon
14Formació en centres de treballSegon

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762, pregunta per un professor del departament d’administratius

Scroll to Top