CFGS Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, i aprendràs a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis.

Experiència alumnes de cicles formatius d’informàtica

Titulació

Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi universitari.

Competència general

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet).


Principals ocupacions i llocs de treball

 • Personal tècnic en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Personal tècnic en serveis d’Internet
 • Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de recolzament i suport tècnic
 • Personal tècnic en teleassistència
 • Personal tècnic en administració de base de dades
 • Personal tècnic de xarxes
 • Personal supervisor de sistemes
 • Personal tècnic en serveis de comunicacions
 • Personal tècnic en entorns web

Durada i horari

Durada
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL.

Horari

 • 1r curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Possibilitat de fer modalitat 3 x 2 (2 cicles en 3 anys)

Aquest cicle es pot realitzar en aquest centre amb la modalitat 3 x 2, és a dir, realitzar els cicles de (Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX) i Desenvolupament d’aplicacions web (DAW) en 3 anys, estalviant 1 any en total i obtenint les dues titulacions.

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb batxillerat.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Alumnat amb cicle de grau mitjà

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Implantació de sistemes operatiusPrimer
2Gestió de bases de dadesPrimer
3Programació bàsicaPrimer
4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informacióSegon
5Fonaments de maquinariPrimer
6Administració de sistemes operatiusSegon
7Planificació i administració de xarxesPrimer/Segon
8Serveis de xarxa i InternetSegon
9Implantació d’aplicacions webPrimer
10Administració de sistemes gestors de bases de dadesSegon
11Seguretat i alta disponibilitatSegon
12Formació i orientació laboralPrimer
13Empresa i iniciativa emprenedoraSegon
14Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxaSegon
15Formació en centres de treballSegon

Empreses col·laboradores

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d’informàtica

Scroll to Top