CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes, i aprendràs dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Titulació

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)

Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar),
 • accedir a la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica), o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accés

Competència general

Instal·lar configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Àmbit professional

Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics
 • Personal tècnic de suport informàtic
 • Personal tècnic de xarxes de dades
 • Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercials de microinformàtica
 • Personal operador de teleassistència
 • Personal operador de sistemes

Durada i horari

Durada
Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’ institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Horari

 • 1r curs: matins de dilluns a divendres de 8:00h a les 14:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb el graduat en ESO.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Curs d’accés als cicles de grau mitjà -CAM- (duració un any). 

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Muntatge i manteniment d’equipsPrimer
2Sistemes operatius monollocPrimer
3Aplicacions ofimàtiquesPrimer
4Sistemes operatius en xarxaPrimer
5Xarxes localsPrimer
6Seguretat informàticaSegon
7Serveis de xarxaSegon
8Aplicacions webSegon
9Formació i orientació laboralPrimer
10Empresa i iniciativa emprenedoraSegon
11Anglès tècnicPrimer
12SíntesiSegon
13Formació en centres de treballSegon

Empreses col·laboradores

Possibilitat de realitzar un intercanvi a Alemanya (Erasmus +)

Els alumnes de primer i segon curs de sistemes microinformàtics i xarxa, tenen l’opció de realitzar un intercanvi amb alumnes d’un institut d’Alemanya situat a Rosenheim. Si vols saber més informació, pots visitar la secció d’Erasmus del nostre centre.

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d’informàtica

Scroll to Top