CFGM (Grau Mitjà)

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (IEA)

Electricitat i electrònica

Titulació

 • Tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques automàtiques.
 • Muntatge d’instal·lacions interiors per indústries i habitatges.

Vídeo explicatiu del cicle formatiu d’IEA i les pràctiques d’empresa

Aquesta titulació permet:

 • Accedir a un treball de tècnic o tècnica.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior amb determinades condicions, o accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Accedir a la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica).
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accés.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Àmbit professional

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis.
 • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics.
 • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Durada i horari

Durada

Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores ( 1683 hores a l’ institut i 317 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.
Tindràs la possibilitat de fer la Formació Professional en modalitat FP Dual. Això et permet treballar el segon curs a una empresa que col·labora amb nosaltres mentre et treus el cicle formatiu. Acabaries el cicle i tindries experiència laboral; tot en dos anys!

Horari

 • 1r curs: matins de dilluns a divendres de 8:00h a les 14:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb el graduat en ESO.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Curs d’accés als cicles de grau mitjà -CAM- (duració un any). 

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCursHoresContingut
1Automatismes industrialsPrimer198Dibuix tècnic aplicat als automatismes Mecanització de quadres elèctrics Automatització elèctrica cablada Automatització pneumàtica i electropneumàtica Automatització programable
2Instal·lacions elèctriques interiorsPrimer231Equips, dispositius, material i eines Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques
3Instal·lacions de distribucióSegon66Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió Instal·lacions d’enllaç
4Infraestructures comunes de telecomunicacióSegon66Instal·lacions d’antenes Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
5Instal·lacions domòtiquesSegon66Automatització d’habitatges Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.
6Instal·lacions solars fotovoltaiquesPrimer66Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
7Màquines elèctriquesSegon66Transformadors Màquines rotatives de corrent continu Màquines rotatives de corrent altern
8Instal·lacions elèctriques especialsSegon33Instal·lacions d’enllumenat exterior Instal·lacions de receptors i característiques especials Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
9ElectrònicaPrimer66Electrònica digital Electrònica analògica
10ElectrotècniaPrimer165Corrent continu i electromagnetisme Corrent altern Màquines elèctriques Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
11Formació i orientació laboralPrimer99Incorporació al treball Prevenció de riscos laborals
12Empresa i iniciativa emprenedoraSegon66Empresa i iniciativa emprenedora
13Anglès tècnicPrimer99Anglès tècnic
14SíntesiSegon33Síntesi
15Formació en centres de treballSegon317 
16Mòdul DualSegon363 

Guies d’alumnat

IEA1https://drive.google.com/file/d/1xKFl81SOhBvwTnAJoWzmOpLEUURWPS8j/view?usp=drive_link
IEA2https://drive.google.com/file/d/1UCMCPUbqolIuN-jV2wjxonAVO2lGEiPV/view?usp=drive_link

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament elèctric.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en el botó OK, acceptes el processament de les teves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad