CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (IEA)


Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques automàtiques, i aprendràs a muntar i mantenir instal·lacions i equips electrotècnics de tot tipus.

Titulació

Tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques automàtiques

Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior amb determinades condicions, o
 • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar),
 • accedir a la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica) o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accés.

Competència general

Muntar, explotar i mantenir línies i instal·lacions de distribució d’energia elèctrica a mitjana tensió, baixa tensió i centres de transformació, instal·lacions singulars i d’automatització d’edificis; muntar equips electrotècnics de distribució d’energia elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques; mantenir i assajar màquines elèctriques mitjançant procediments establerts; fer el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de l’àmbit.

Àmbit professional

Subsector de les instal·lacions electrotècniques i empreses que desenvolupen alguna de les activitats següents:

 • producció d’energia elèctrica,
 • instal·lacions elèctriques de distribució en MT i BT,
 • instal·lacions elèctriques d’electrificació d’edificis,
 • instal·lacions singulars en edificis (intercomunicació, telefonia, antenes, seguretat),
 • instal·lacions automatitzades en edificis,
 • instal·lacions d’energia solar fotovoltaica,
 • construcció de quadres i equips electrotècnics,
 • reparació de màquines elèctriques,
 • manteniment d’electrodomèstics.

Durada i horari

Durada
Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’ institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Horari

 • 1r curs: matins de dilluns a divendres de 8:00h a les 14:30h
 • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

 • Alumnes amb el graduat en ESO.
 • Mitjançant la prova d’accés.
 • Curs d’accés als cicles de grau mitjà -CAM- (duració un any). 

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Automatismes industrialsPrimer
2Instal·lacions elèctriques interiorsPrimer
3Instal·lacions de distribucióSegon
4Infraestructures comunes de telecomunicacióSegon
5Instal·lacions domòtiquesSegon
6Instal·lacions solars fotovoltaiquesPrimer
7Màquines elèctriquesSegon
8Instal·lacions elèctriques especialsSegon
9ElectrònicaPrimer
10ElectrotècniaPrimer
11Formació i orientació laboralPrimer
12Empresa i iniciativa emprenedoraPrimer
13Anglès tècnicSegon
14SíntesiSegon
15Formació en centres de treballSegon

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament elèctric.

Scroll to Top