CFGM Gestió administrativa (GA)


aula de gestió administrativa

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en gestió administrativa, i aprendràs dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Titulació

Tècnic o tècnica en gestió administrativa Aquesta titulació permet:

  • accedir a un treball de tècnic o tècnica, cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
  • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar)
  • accedir a la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica)
  • accedir a un cicle formatiu de grau superior amb determinades condicions, o accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accés

Competència general

Portar a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Àmbit professional

Empreses o institucions del sector públic o privat, en qualsevol àrea o departament on es requereixin funcions de secretariat; sector financer (banca, caixes d’estalvi, corporacions i institucions de crèdit i de finançament, assegurances i altres serveis financers), Administració pública.

Durada i horari

Durada
Dos cursos acadèmics, en total 2000 hores (1650 hores a l’ institut i 350 hores al centre de treball). Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Horari

  • 1r curs: matins de dilluns a divendres de 8:00h a les 14:30h
  • 2n curs: tardes de dilluns a divendres 15:00h a 21:30h

Requeriments per accedir al cicle formatiu

  • Alumnes amb el graduat en ESO.
  • Mitjançant la prova d’accés.
  • Curs d’accés als cicles de grau mitjà -CAM- (duració un any). 

Relació de mòduls professionals

MòdulDenominacióCurs
1Comunicació empresarial i atenció al clientPrimer
2Operacions administratives de compravendaPrimer
3Operacions administratives de recursos humansPrimer
4Operacions auxiliars de gestió de tresoreriaSegon
5Tècnica comptablePrimer
6Tractament de la documentació comptableSegon
7Tractament informàtic de la informacióPrimer/Segon
8Operacions administratives de suportSegon
9AnglèsPrimer
10Empresa i AdministracióSegon
11 *Empresa a l’aulaSegon
12Formació i Orientació LaboralPrimer
13Formació en centres de treballSegon

Tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@www.bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d’administratius

Scroll to Top