portes obertes 2017

Visita al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges del Cicle d'Administració i Finances

El dimecres dia 14 de febrer, els alumnes del Cicle d’Administració i Finances de l’Institut vam dur a terme una visita al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges, ja que a més a més, la primera institució i la resta que formen la Generalitat de Catalunya són temari de mòdul de Gestió de la documentació jurídica i empresarial, i en el cas de la segona, de Comunicació i atenció al client.

En la visita al Parlament vàrem conèixer la història del propi edifici i de la institució, també de l’ús que se li’n fa als espais actuals i l’organització, funcionament i activitat del mateix. Pel que fa a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, vam tenir l’honor de ser acompanyats pel mateix Il·ltre. Sr. Rafel Ribó i Massó, Síndic de Gregues de Catalunya, qui ens va explicar de primera mà les competències i funcionament de la Sindicatura, també, el nombre, la naturalesa i les resolucions de les queixes i consultes formulades per les persones que se li adrecen. Moment que va ser aprofitat, com no, per transmetre-li algunes que ens preocupen.