portes obertes 2017

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Fitxa del cicle:

Cicle formatiu de GRAU MIG
Durada del cicle: 2000 hores repartides en dos curs
Durada de les pràctiques d'empresa: 350 hores

Cicle per obtenir el títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes. Amb una de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos que inclou 400 hores de pràctiques en empreses.

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

 

Continguts

 

· Muntatge i manteniment d'equips : Hardware i perifèrics.
· Sistemes operatius monolloc: Windows, Linux, servidors...
· Aplicacions ofimàtiques: Word, Excel, Power Point, Access, Multimèdia…
· Sistemes operatius en xarxa: Active Directory, Samba, LDAP, Serveis d’impressió…
· Xarxes locals: local: Creació, configuració i manteniment de xarxes.
· Seguretat informàtica:  Firewalls, Antivirus, Accés remot...
· Serveis de xarxa: FTP, DNS, DHCP, Servidors Web, Proxy...
· Aplicacions web: XHTML, CSS, Joomla.
· Formació i orientació laboral.
· Empresa i iniciativa emprenedora.
· Anglès tècnic.
· Crèdit de Síntesi.
· Formació en centres de treball.

 

Instal·lacions:

 

 

 

Continguts:

 

 • Muntatge i manteniment d'equips : Hardware i perifèrics.
 • Sistemes operatius monolloc: Windows, Linux, servidors...
 • Aplicacions ofimàtiques: Word, Excel, Power Point, Access, Multimèdia…
 • Sistemes operatius en xarxa: Active Directory, Samba, LDAP, Serveis d’impressió…
 • Xarxes locals: local: Creació, configuració i manteniment de xarxes.
 • Seguretat informàtica:  Firewalls, Antivirus, Accés remot...
 • Serveis de xarxa: FTP, DNS, DHCP, Servidors Web, Proxy...
 • Aplicacions web: XHTML, CSS, Joomla.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Crèdit de Síntesi.

 

 • Formació en centres de treball.

Instal·lacions:

AULA 1: aula teorico-pràctica amb equipament informàtic

A description...

 

AULA 2: montatge d’equips informàtics

A description...

 

 

 

Quan acabis: On pots treballar?

 • En el departament d’informàtica de empreses en diversos sectors d'activitat econòmica.
 • En empreses proveïdores/distribuïdores de serveis informàtics.
 • En empreses proveïdores de serveis d'Internet.

Què prodràs estudiar en el futur?

·      batxillerat,.

·      Un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés o el curs d'accés a grau superior).

·      All món laboral, com a:

·      Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;

·      Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;

·      Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;

·      Tècnic o tècnica de suport informàtic;

·      Tècnic o tècnica de xarxes de dades;

·      Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;

·      Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;

·      Comercial de microinformàtica;

·      Operador o operadora de teleassistència, i

·      Operador o operadora de sistemes.

 

Empreses col·laboradores:

 

 • SIEMENS, S.A.
 • VANENBURG BUSINESS SYSTEM
 • GABINETE DE ING. FABRAT
 • ELECTRO-GRAF
 • BARNARED INFORMÀTICA
 • CONTROL TECHHIQUES
 • AMES
 • FULMEN IBERICA
 • EWAB
 • SPEED-2
 • B. BRAUN MEDICAL, S.A.
 • ENSO ESPAÑOLA, S.A.
 • FECSA
 • SMB SYSTEM
 • OMRON
 • CELSA
 • PERFECT TRAINING
 • AJUNTAMENT DE SANT FELIU
 • AJUNTAMENT DE PAPIOL
 • AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
 • OFIMAN
 • E-SONDE
 • ADTEL

 

tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per un professor del departament d'informàtica