portes obertes 2017

Inscripció Assessorament de l'experiència professional

 anagrama assessormanent

La sol·licitud al servei d'assessorament es fa presencialment a la secretària del centre del 13 al 17 de març de 2017. El model esta a la web del centre i  també a la secretaria del centre. 

Família Professional
Places
Administració i gestió
4
Informàtica i comunicacions
8

 

 Més informació a: SERVEI D'ASEESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL