portes obertes 2017

PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D’ESO

 Alumnes que poden presentar-s’hi: 

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  • També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
   • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
   • trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: 

De l’1 al 14 de febrer de 2019

Calendari i continguts i criteris d’avaluació de les proves: 

Consultar a cap d’estudis: capdestudis3r4teso@bernatelferrer.cat