portes obertes 2017

Informació general Batxillerat

 Guia de l'alumnat de BAtxillerat i CAS del curs 2013-2014 (en format pdf)
Què és el batxillerat?
 
El batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics i prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.
Es tracta d'estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors que pretenen garantir la formació integral de l'alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant. El Batxillerat proporciona als alumnes:
  • Maduració intel·lectual i humana, adquisició i integració de nous sabers i habilitats, preparació per assumir funcions que impliquin tasques de responsabilitat. C
  • Contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).
  • Adquisició d'una metodologia adient i d'una visió del món des de bases sòlides.
  • Orientació per a que canalitzi les seves preferències i capacitats.
  • Preparació de l'alumnat per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologats amb l'entorn europeu i per a la vida laboral.
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de batxiller.
 
L’Institut Bernat el Ferrer ofereix les dues modalitats següents:
Ciències i tecnologia
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.
Humanitats i ciències socials
La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris,la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
  
 
 
Les matèries que s’ofereixen durant el batxillerat són les següents
 
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura I i II
Llengua castellana i literatura I i II
Llengua estrangera I i II
Ciències per al món contemporani
Història d’Espanya
Educació física
Filosofia i ciutadania
Història de la Filosofia
Tutoria
MATÈRIES DE MODALITAT PER ITINERARIS
HUMANÍSTIC
SOCIAL
CIENTÍFIC/SALUT
TECNOLÒGIC
 
Hªdel món
Llatí I i II
Grec
Lit. castellana
Hª de l’Art
Lit.Catalana
 
Hªdel món
Matemàtiques de les CCSS I i II
EOE I i II
Economia
Geografia
 
Matemàtiques I i II
Ciències de la Terra I i II
Biologia I i II
Química I i II
 
Matemàtiques I i II
Física I i II
Tecnologia Industrial
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
 
L’horari
L’horari és de 08:15 a 14:45 de dilluns a divendres.
 
Les PAU (proves d’accés a la universitat)
Els darrers cursos el 100% del nostre alumnat que s’ha presentat a les proves d’accés a la universitat les ha aprovades. La mitjana de les notes està al mateix nivell que la de Catalunya i per sobre dels resultats de la comarca.
Treball de recerca
 
L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor/a. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d'estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.
 
L’Institut Bernat el Ferrer col·labora en el projecte ARGÓ de recerca promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona.

-->

 
-->