portes obertes 2017

Desenvolupament d'Aplicacions Web

 

Fitxa del cicle:

Cicle formatiu de GRAU SUPERIOR
Durada del cicle: 2000 hores repartides en dos curs
Durada de les pràctiques d'empresa: 350 hores

Cicle per obtenir el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web. Amb una de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos que inclou 350 hores de pràctiques en empreses.

 

Què estudiaràs?

  Implantació de sistemes operatius: Windows, Linux, servidors...
  Gestió de bases de dades:  Oracle.
  Programació  Python, PHP, java, javascript, ...
  Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació: XML, XHTML, CSS, RSS, ERP.
  Fonaments de maquinari:  Arquitectura de computadors.
  Administració de sistemes operatius: Active Directory, LDAP, SAMBA, Serveis d’impressió.
  Administració de sistemes gestors de bases de dades: Oracle.
  Formació i orientació laboral.
  Empresa i iniciativa emprenedora.

  Formació en centres de treball.

Mòduls Professionals:

MP1 Sistemes informàtics

MP2 Bases de dades

MP3 Programació

MP4 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació

MP5 Entorns de desenvolupament 

MP6 Desenvolupament web en entorn client

MP7 Desenvolupament web en entorn servidor

MP8 Desplegament d'aplicacions web

M09 Disseny d'interfícies web

MP10 Formació i Orientació Laboral

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora 

 

 

tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta  per un professor del departament d'informàtica

 

 

Quan acabis: On pots treballar?

 Les ocupacions i llocs de treball més habituals són:

 • Programador o programadora web
 • Programador o programadora Multimèdia.
 • Desenvolupament de aplicacions en entorns Web 

Què prodàs estudiar en el futur?

Un cop aconseguit el títol de tècnic, existeix la possibilitat de continuar la formació en la universitat. Per als alumnes que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris de primer cicle. Per conéixer les correspondències que s'han establert, es pot consultar l'adreça:

QUE ESTUDIAR: DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

 

      .