portes obertes 2017

Automatitzacio i Robotica Industrial

 

Què aprendràs?

 
L’objectiu d’aquest cicle és formar persones capaces de desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
 
Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa.
 

Aquest cicle formatiu s'ofereix en modalitat DUAL

 
Relació de mòduls professionals
 
Mòdul
Denominació
Curs
1
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
Primer
2
Sistemes seqüencials programables
Primer
3
Sistemes de mesura i regulació
Primer
4
Sistemes de potència
Primer
5
Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
Primer
6
Sistemes programables avançats
Segon
7
Robòtica industrial
Segon
8
Comunicacions industrials
Segon
9
Integració de sistemes d’automatització industrial
Segon
10
Informàtica industrial
Primer
11
Formació i orientació laboral
Primer
12
Empresa i iniciativa emprenedora
Segon
13
Projecte d’automatització i robòtica industrial
Segon
14
Formació en centres de treball
Segon
15
Emergències, mesures i assajos de sistemes
Segon
 

Durada:

Cicle Formatiu de Grau Superior distribuït en 2 cursos en modalitat DUAL.
L'horari marc del cicle és de 15.15 h a 21:15h.
Titulació: Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
 

Accés:

Títol Batxillerat
Haver superat prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Haver superat el CAS (curs d’accés a superior)
Més informació a:
 
 

Continuïtat d’estudis:

Les persones que superen el cicle els permet accedir:
·    a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
·    al món laboral
 

Quan acabis de què treballaràs?

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial
 • Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d'aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d'equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.T
 • ècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.
 

On treballaràs?

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses, públiques i privades, relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial.