portes obertes 2017

Assistència a la direcció (modalitat DUAL)

 

El nostre objectiu principal és formar persones responsables amb capacitat d'adaptació i coneixements adients per a assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
 

 

Què aprendràs?

Al món de l’empresa són molt valorats els professionals capaços de donar suport a la Direcciói equips de treball. Es a dir fer-se càrrec de tasques com gestionar de forma proactiva activitats d’assistència a la direcció en matèria d’organització de treballs, agendes, reunions, esdeveniments de diferents tipus, viatges nacionals i internacionals, elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats, comunicar-se en anglès i una segona llengua, amb un nivell d’usuari competent en les activitats d’assistència a la direcció, utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació, realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans, preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant Organismes i Administracions Públiques, desemvolupar tasques de relacions públiques

 Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa. 

Formació professional DUAL

Relació de mòduls professionals

Mòdul
Denominació
Curs
1
Comunicació i atenció al client
primer
2
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
primer
3
Procés integral de l’activitat comercial
primer
4
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
primer
5
Ofimàtica i procés de la informació
Primer
6
Anglès
primer
11
Formació i orientació laboral
primer
7
Segona Llengua estrangera
segon
8
Protocol empresarial
segon
9
Organització d’esdeveniments empresarials
Segon
10
Gestió avançada de la informació
segon
12
Projecte d’assistència a la direcció
segon
13
Formació en centres de treball.
 
Segon

Amb un any més, es a dir cursant el segon curs d’Assistència a la Direcció, obtenció d’una segona titulació: Tècnic Superior en Administració i Finances.

 

Durada:

 
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL. L'horari marc del cicle és de 15:15h fins 21:15h.
 

Accés:

 •  
 • Títol Batxillerat
 • Haver superat prova d’accés
 • Haver superat el CAS (curs d’accés grau superior) 

 

 

 

 

Titulació: Tècnic/a Superior en Assistència a la direcció

 

 

Continuïtat d’estudis:

 
Les persones que superen el cicle els permet accedir:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral   

 

 

 

 

 

 

 

Quan acabis de què treballaràs?

 
 • Assistent o assistenta a la direcció
 • Assistent o assistenta personal
 • Secretari o secretària de direcció
 • Assistent o assistenta de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic o assistenta jurídica
 • Assistent o assistenta en departaments de recursos humans
 • Administratius en les administracions i organismes públics

 

 

On treballaràs?

 
En grans, mitjanes o petites empreses (nacionals o internacionals), a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, assistint a la direcció, executius i equips de treball, així com en les administracions públiques.