portes obertes 2017

Administració i Finances (formació DUAL)

 

L'objectiu d'aquest cicle és formar persones responsables amb capacitat d'adaptació i coneixements adients per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada. Tot això sota el marc de la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
 

Què aprendràs?

 

Al món de l’empresa són molt valorats els professionals capaços de gestionar l’àrea d’administració. Es a dir, de fer-se càrrec de tasques com ara controlar les existències, gestionar els pressupostos i administrar les finances i la tresoreria. Aquests estudis tenen com a objectiu el formar experts en organitzar l’administració i la gestió del personal, les operacions econòmic-financeres i l’assessorament a clients.
Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa. 

Formació professional DUAL

Relació de mòduls professionals

 
Mòdul
Denominació
Curs
1
Comunicació i atenció al client
primer
2
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
primer
3
Procés integral de l’activitat comercial
primer
4
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
primer
5
Ofimàtica i procés de la informació
Primer
6
Anglès
primer
12
Formació i orientació laboral
primer
7
Gestió de recursos humans
segon
8
Gestió financera
segon
9
Comptabilitat i fiscalitat
Segon
10
Gestió logística i comercial
segon
11
Simulació empresarial
segon
13
Projecte d’administració i finances
Segon
14
Formació en centres de treball
Segon
  

Durada:

 
Cicle Formatiu de Grau Superior de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos en modalitat DUAL. L'horari marc del cicle és de 15:15h fins 21:15h.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

 

Accés:

Continuïtat d’estudis:

 
Les persones que superen el cicle els permet accedir:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral   

 

 

 

 

 

 

 

Quan acabis de què treballaràs?

 
 • Administratiu/iva d’oficina
 • Administratiu/iva comercial
 • Administratiu/iva financer/a
 • Administratiu/iva comptable
 • Administratiu/iva de logística
 • Administratiu/iva de banca i d’assegurances
 • Administratiu/iva de recursos humans
 • Administratiu/iva de l’administració pública
 • Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client

On treballaràs?

 
En grans, mitjanes o petites empreses, a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, així com en les administracions públiques portant a terme tasques administratives de gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal per oferir un servei d’atenció als clients i als ciutadans; realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxivament i les comunicacions de l’empresa.