portes obertes 2017

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 

Fitxa del cicle:

Cicle formatiu de GRAU SUPERIOR
Durada del cicle: 2000 hores repartides en dos curs
Durada de les pràctiques d'empresa: 400 hores

Cicle per obtenir el títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes. Amb una de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos que inclou 400 hores de pràctiques en empreses.

 

Què estudiaràs?

   Implantació de sistemes operatius: Windows, Linux, servidors...
  Gestió de bases de dades:  Oracle.
  Programació bàsica: Vbasic.NET.
  Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació: XML, XHTML, CSS, RSS, ERP.
  Fonaments de maquinari:  Arquitectura de computadors.
  Administració de sistemes operatius: Active Directory, LDAP, SAMBA, Serveis d’impressió.
  Planificació i administració de xarxes: Creació, configuració i administració de xarxes (Cisco).
  Serveis de xarxa i Internet: DNS, DHCP, FTP, WEB, @MAIL...
  Implantació d'aplicacions web: PHP, Gestors de continguts.
  Administració de sistemes gestors de bases de dades: Oracle.
  Seguretat i alta disponibilitat: Firewalls, Proxys, Sistemes redundants. VPN, SSH.
  Formació i orientació laboral.
  Empresa i iniciativa emprenedora.
  Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
  Formació en centres de treball.
 
 

 

tens alguna pregunta?

ESCRIU a : fp@bernatelferrer.cat

També pots trucar al telèfon: 93 668 3762 , pregunta per Juan Antonio o per un professor del departament d'informàtica

 

 

Quan acabis: On pots treballar?

 A qualsevol estudi universitari oficial de grau:

 • mestre/a (totes les especialitats),
 • diplomatura en biblioteconomia i documentació, ciències empresarials, educació social, estadística, gestió i administració pública, relacions laborals, treball social, turisme.
 • enginyeria tècnica de telecomunicació
 • enginyeria tècnica en informàtica
 • enginyeria tècnica en telecomunicació, sistemes electrònics, telemàtica .
 •  enginyeria de telecomunicació
 • enginyeria en informàtica,
 • llicenciatura en física
 • llicenciatura en matemàtiques.

Al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
 • responsable d'informàtica,
 • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
 • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
 • personal de suport tècnic,
 • tècnic o tècnica en teleassistència,
 •  tècnic o tècnica en administració de base de dades,
 •  tècnic o tècnica de xarxes
 •  supervisor o supervisora de sistemes,
 • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i tècnic o tècnica en entorns web.

 

Què prodàs estudiar en el futur?

Un cop aconseguit el títol de tècnic, existeix la possibilitat de continuar la formació en la universitat. Per als alumnes que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris de primer cicle. Per conéixer les correspondències que s'han establert, es pot consultar l'adreça: http://www.xtec.cat/fp

 

Instal·lacions del centre

 
Aules amb ordinadors en xarxa i wifi disponible per portatils personals de l'alumnat Taller per muntar i desmuntar PCs. Aula ordinadors per instal·lar i configurar Windows i Linux. Routers, hubs i switchs CISCO per crear les nostres xarxes.

 

-->